Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί με ποιον τρόπο η Kite Pharma Inc., («Kite»), χειρίζεται τις Προσωπικές Πληροφορίες σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις και τις επικοινωνίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες της τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις Προσωπικές Πληροφορίες που λαμβάνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Kite. Η πρόσβαση και η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Kite.

Ενδέχεται να συλλέγουμε από εσάς Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με πολλούς τρόπους, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό:

 • Απευθείας από εσάς, (π.χ. όταν συμπληρώνετε μια φόρμα, μας στέλνετε ένα ερώτημα, απαντάτε σε μια έρευνα, καταχωρείτε έναν λογαριασμό ή σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, λειτουργίες ή πόρους που διαθέτουμε μέσω των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου του KiteKonnect)
 • Μέσω των ιστότοπων και των εφαρμογών μας για κινητά
 • Συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές
 • Θεραπευτική αγωγή με εμπορικά διαθέσιμη θεραπεία
 • Από επαγγελματίες του τομέα υγείας
 • Από επί συμβάσει ερευνητικούς οργανισμούς και ερευνητές κλινικών δοκιμών
 • Από κρατικές υπηρεσίες ή δημόσια αρχεία
 • Από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, μεσίτες δεδομένων ή επιχειρηματικούς συνεργάτες
 • Από κλαδικούς συλλόγους και από ομάδες και ενώσεις ασθενών

Κατά καιρούς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αυξήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε για εσάς με πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και άλλα τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες τρίτων για να επιβεβαιώσουμε ή να επαληθεύσουμε τις άδειες επαγγελματιών του τομέα της υγείας ή για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντά σας συσχετίζοντας τις δημογραφικές πληροφορίες με τις πληροφορίες που έχετε παράσχει.

Μπορεί να συλλέγουμε τις παρακάτω Προσωπικές Πληροφορίες

 • Στοιχεία επικοινωνίας και προτιμήσεις, όπως όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου και πληροφορίες επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης
 • Βιογραφικά και δημογραφικά στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, εθνοτική καταγωγή, οικογενειακή κατάσταση και σεξουαλικός προσανατολισμός
 • Πληροφορίες υγείας και ιατρικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με σωματικές και ψυχικές παθήσεις και διαγνώσεις, θεραπείες για ιατρικές παθήσεις, γενετικές πληροφορίες, οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και τα φάρμακα που μπορεί να παίρνει ένα άτομο, συμπεριλαμβανομένης της δοσολογίας, του χρόνου και της συχνότητας της φαρμακευτικής αγωγής
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τη διαχείριση κλινικών δοκιμών, τη διεξαγωγή έρευνας, την παροχή προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών, τη διανομή και το μάρκετινγκ των προϊόντων μας, τη διαχείριση παρηγορητικής χρήσης και τα προγράμματα διευρυμένης πρόσβασης
 • Οικονομικές πληροφορίες για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή τον καθορισμό της επιλεξιμότητας για προγράμματα βοήθειας ασθενών
 • Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες δημοσίως
 • Συμπεράσματα που αντλούνται από άλλα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αναφέρονται παραπάνω, για να καταρτίσουμε ένα προφίλ που να αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά, τις νοοτροπίες και τις ικανότητές σας
 • Πληροφορίες ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς μαζί με πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και άλλα τρίτα μέρη
 • Σε περιορισμένες περιπτώσεις και μόνο με πρόσθετη ειδοποίηση και συγκατάθεση, γενετικές πληροφορίες και βιομετρικούς δείκτες
 • Δραστηριότητα στο διαδίκτυο, όπως το ιστορικό περιήγησης, το ιστορικό αναζήτησης και πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τις Υπηρεσίες και τις διαφημίσεις μας
 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης και άλλες πληροφορίες που παρέχετε για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στους ιστότοπούς μας ή σε εφαρμογές για κινητά
 • Τη φωτογραφία σας, το όνομα χρήση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή την ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή σας

Εάν είστε επαγγελματίας του τομέα υγείας, μπορούμε επίσης να συλλέξουμε :

 • Επαγγελματικά προσόντα, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό, θεσμικές και κρατικές σχέσεις και πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα βιογραφικό σημείωμα εκπαίδευσης και ιστορικού εργασίας (όπως επαγγελματική πείρα, εκπαίδευση και ξένες γλώσσες)
 • Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της Kite με τα οποία έχετε εμπλακεί
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μας με εσάς, τη συνταγογράφηση των προϊόντων μας και τις συμφωνίες που έχετε υπογράψει μαζί μας
 • Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός σας, όπως πληροφορίες αδειών, πειθαρχικό ιστορικό, προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις και κανονιστικές διαδικασίες, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ή να αυξήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς μαζί με πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και άλλα τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημόσιες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε στοιχεία επικοινωνίας ή οικονομικά στοιχεία, να επαληθεύσουμε τις άδειες επαγγελματιών του τομέα της υγείας ή να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντά σας συσχετίζοντας τις δημογραφικές πληροφορίες με τις πληροφορίες που έχετε παράσχει.

Η Kite επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις Υπηρεσίες της Kite
 • Σε περιπτώσεις όπου ζητήσατε συμμετοχή σε μια κλινική δοκιμή με την Kite ή έναν από τους εταίρους της Kite
 • Συστήματα διαχείρισης ασθενειών, εκπαίδευσης ή υποστήριξης αποφάσεων που σχετίζονται με τη χρήση προϊόντων της Kite
 • Σε περιπτώσεις όπου ζητήσατε υποστήριξη από την Kite, βοήθεια στη συμπλήρωση της αίτησής σας, την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας για οποιαδήποτε αιτηθείσα προσφορά, την επεξεργασία και τη διατήρηση της προσφοράς, καθώς και οποιαδήποτε σχετική ανανέωση της εν λόγω προσφοράς
 • Κατά την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας σχετικά με αιτήσεις, δοκιμές και άλλες προσφορές
 • Για την κατάθεση προτάσεων για μελλοντικές ανάγκες
 • Για να επιτρέπουμε σε συνδεδεμένες εταιρείες μας να σας ενημερώνουν για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας
 • Για την επεξεργασία συναλλαγών μέσω παρόχων υπηρεσιών
 • Για τη διεξαγωγή έρευνας και δευτερογενούς έρευνας
 • Για την τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας και επεξεργασίας
 • Για την προστασία από απάτες, ύποπτες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες και
 • Για τη σύνταξη στατιστικών στοιχείων για την ανάλυση των ιστότοπων και των επιχειρήσεών μας.

Η Kite επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όπου έχει νομική βάση για να το πράξει. Στις νομικές βάσεις περιλαμβάνονται:

 • Η μεταφορά ή επεξεργασία αποτελεί έννομο συμφέρον της Kite για την παροχή πρόσβασης στις Υπηρεσίες και τα προγράμματά μας
 • Η μεταφορά ή επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς ή του Παρόχου σας και της Kite (ή μιας από τις συνδεδεμένες εταιρείες της)
 • Η μεταφορά ή επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης, που συνάπτεται προς το συμφέρον σας, μεταξύ της Kite (ή μιας από τις συνδεδεμένες εταιρείες της) και ενός τρίτου μέρους
 • Η μεταφορά ή επεξεργασία είναι αναγκαία ή απαιτείται εκ του νόμου, με βάση σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αγωγών ή την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή
 • Η μεταφορά ή επεξεργασία απαιτείται από το ισχύον δίκαιο.

Εντός της οικογένειας των εταιρειών μας

Κατά τη συνήθη πορεία της εκτέλεσης υπηρεσιών για τους πελάτες μας, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιούνται εντός της Kite, της μητρικής εταιρείας της, Gilead, και των συνδεδεμένων εταιρειών της για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, σκοπούς ασφάλειας και αποτελεσματικότητας φαρμάκων, διαχείρισης ασθενειών, διαχείρισης συστημάτων και για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλημάτων ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που καθορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Με τους παρόχους υπηρεσιών μας

Μπορεί να αναθέσουμε σε άλλες εταιρείες και άτομα να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και μπορεί να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες και άτομα σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Παραδείγματα παρόχων υπηρεσιών περιλαμβάνουν εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, παρόχους εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, παρόχους υπηρεσιών email και SMS, εταιρείες φιλοξενίας και ανάπτυξης ιστότοπων και εταιρείες εκπλήρωσης. Οι πάροχοι περιλαμβάνουν επίσης τους συνεργάτες προώθησής μας για προϊόντα που αναπτύσσουμε ή/και εμπορευόμαστε από κοινού με άλλες εταιρείες. Ορισμένοι πάροχοι ενδέχεται να συλλέγουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό μας.

Σχετικά με τις Επιχειρηματικές Συναλλαγές

Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, μπορεί να πουλήσουμε ή να αγοράσουμε περιουσιακά στοιχεία. Σε τέτοιες συναλλαγές, οι πληροφορίες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι γενικά ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Επίσης, εάν αποκτήθηκε η ίδια η Kite ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Kite, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορεί να είναι ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς, μπορεί να γνωστοποιήσουμε ή/και να μεταφέρουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτους σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας

Η Kite διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει χωρίς προηγούμενη άδειά σας οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς ή τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών, εάν η Kite θεωρεί, καλή τη πίστει, ότι η εν λόγω ενέργεια είναι αναγκαία για: (α) να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Kite, των υπαλλήλων, άλλων χρηστών των Υπηρεσιών ή του κοινού, (β) επιβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών, (γ) όπως απαιτείται από ένα νομικά έγκυρο αίτημα μιας αρμόδιας κρατικής αρχής ή/και για να συμμορφωθεί με μια δικαστική διαδικασία, δικαστική εντολή ή νομική διαδικασία ή (δ) για να απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όπως κρίνουμε αναγκαίο για να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε ισχύον δίκαιο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κρατικό αίτημα.

Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε συγκεντρωτικά ή απο-αναγνωρισμένα δεδομένα που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό.

Σημειώστε ότι η Kite δεν πωλεί Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους.

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές της Kite ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες σχετικά με τις επισκέψεις σας, χωρίς να υποβάλετε εσείς ενεργά αυτές τις πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως cookies και web beacons. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από έναν ιστότοπο. Τα web beacons (επίσης αναφερόμενα ως αρχεία GIF, εικονοστοιχεία ή διαδικτυακές ετικέτες) βοηθούν την Kite να κατανοήσει τον τρόπο περιήγησής σας στους ιστότοπους της Kite. Στο πλαίσιο της χρήσης από εσάς του ιστότοπου, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε ιστότοπους της Kite ορισμένες από αυτές τις μη αναγνωρισμένες πληροφορίες, όπως είναι η διεύθυνση URL του ιστότοπου που επισκεφτήκατε και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που εκτελεί ο υπολογιστής σας. Οι τεχνολογίες παθητικής συλλογής πληροφοριών μπορούν να κάνουν τη χρήση των ιστότοπων της Kite πιο εύκολη, επιτρέποντας στην Kite να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, να προσαρμόζει τους ιστότοπους της Kite με βάση τις προτιμήσεις των καταναλωτών, να καταρτίζει στατιστικές, να αναλύει τάσεις και να διαχειρίζεται και να βελτιώνει τους ιστότοπους της Kite. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αν και ορισμένες λειτουργίες των ιστότοπων της Kite ενδέχεται να μην λειτουργούν χωρίς τη χρήση τεχνολογιών παθητικής συλλογής πληροφοριών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις τεχνολογίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας χωρίς πρόσθετες πληροφορίες.

Ορισμένοι από τους επιχειρηματικούς εταίρους της Kite, με τους οποίους η Kite συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση των Υπηρεσιών (π.χ. πάροχοι ιστότοπων), μπορεί να χρησιμοποιούν τα cookies τους στους ιστότοπους και τις εφαρμογές της Kite. Αν και η Kite μπορεί να μην έχει απευθείας πρόσβαση σε ή να ελέγχει αυτά τα cookies, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τη χρήση των cookies από την Kite και τους εν λόγω επιχειρηματικούς εταίρους στους ιστότοπους και τις εφαρμογές της Kite. Η Kite μπορεί επίσης να επιτρέπει σε εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) να τοποθετήσουν γραφικά στοιχεία (widget) στους ιστότοπους της Kite. Αυτά τα εργαλεία τρίτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθησή σας σε ιστότοπους. Για παράδειγμα, εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, κάθε φορά που θα βρίσκεστε σε έναν ιστότοπο που διαθέτει ένα widget του Facebook, το Facebook θα γνωρίζει ότι βρίσκεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Kite δεν ελέγχει τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης που συλλέγουν μη αναγνωρισμένες πληροφορίες, όπως ρύθμιση κατάργησης παρακολούθησης «Do not Track - DNT». Επί του παρόντος, δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα «Μην παρακολουθείτε» (Do not track - DNT).

Η Kite μπορεί να προσφέρει εφαρμογές, ειδικά προγράμματα, κλινικές δοκιμές, δραστηριότητες, εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειες («Προγράμματα») που περιέχουν μοναδικούς ή πρόσθετους συγκεκριμένους όρους, ειδοποιήσεις απορρήτου ή/και έντυπα συγκατάθεσης που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε σχέση με τα Προγράμματα. Ορισμένα Προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν κουπόνια, εκπτώσεις ή άλλα οικονομικά κίνητρα. Όπου απαιτείται, ενδέχεται να παρέχουμε επιπλέον όρους. Θα πρέπει να εξετάσετε τους όρους που ισχύουν για τα Προγράμματα πριν από την αλληλεπίδραση ή τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Η Kite δεν απευθύνει τις Υπηρεσίες της σε παιδιά και δεν συλλέγει πληροφορίες απευθείας από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών μέσω των ιστότοπων ή των εφαρμογών της. Μπορεί να χειριστούμε τις πληροφορίες παιδιών σε σχέση με ορισμένα προγράμματα, αλλά μόνο με τη συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.

Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί του οποίου είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας, μας έχει λανθασμένα παράσχει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, επικοινωνήστε με την Kite χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στην παρούσα και η Kite θα συνεργαστεί μαζί σας για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.

Η Kite διατηρεί διακομιστές και άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ. Η Kite μπορεί να μεταφέρει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός της χώρας προέλευσής της για τους σκοπούς και με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και της αποθήκευσης από παρόχους υπηρεσιών και συνδεδεμένες εταιρείες σχετικά με αυτούς τους σκοπούς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Kite λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι προστατεύεται το ιδιωτικό σας απόρρητο. Τα εν λόγω βήματα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: την υλοποίηση της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, τους ελέγχους ασφαλείας και τους συμβατικούς ελέγχους, καθώς και τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω, όπως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο.

Σε περίπτωση που αποστέλλονται οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός της χώρας ενός ατόμου, υπόκεινται στους νόμους της χώρας στην οποία διατηρούνται και μπορεί να υπόκεινται σε γνωστοποίηση προς τις κυβερνήσεις, τα δικαστήρια ή τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή τους κανονιστικούς οργανισμούς μιας τέτοιας άλλης χώρας, σύμφωνα με τους νόμους της εν λόγω χώρας.

Η Kite προσπαθεί να λαμβάνει διαβεβαιώσεις από τους Παρόχους υπηρεσιών και τις Συνδεδεμένες εταιρείες της ότι θα διασφαλίσουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ένα παράδειγμα κατάλληλων διαβεβαιώσεων που μπορεί να παρέχονται από Παρόχους υπηρεσιών και Συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνει μια συμβατική υποχρέωση ότι παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που απαιτείται από τις αρχές ιδιωτικού απορρήτου της Kite που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που η Kite γνωρίζει ότι ένας Πάροχος υπηρεσιών ή μια Συνδεδεμένη εταιρεία χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με τρόπο αντίθετο προς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Kite θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή τη διακοπή της χρήσης ή της γνωστοποίησης.

Σε περίπτωση που η Kite βασίζεται σε συγκατάθεση για τη δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ευκαιρία παροχής συγκατάθεσης θα δίνεται πριν από τη συλλογή των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να δοθεί μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας, όπως είναι ο νόμιμος κηδεμόνας, ο πράκτορας ή ο κάτοχος πληρεξουσίου σας. Σε περίπτωση που η Kite βασίζεται σε συγκατάθεση, θα δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Η Kite θα χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο με τρόπους που είναι συμβατοί με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τους οποίους έχει συναινέσει το άτομο. Η Kite θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι σχετικά με την προοριζόμενη χρήση τους και είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Η Kite θα αποθηκεύει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, με την επιφύλαξη των ισχυουσών περιόδων διατήρησης δεδομένων που επιβάλλονται στην Kite από το ισχύον δίκαιο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποθηκεύονται από την Kite για αρκετά χρόνια, ανάλογα με τον σκοπό και την ανάγκη επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης της Kite για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, ανατρέξτε στην ενότητα πληροφοριών επικοινωνίας που ακολουθεί παρακάτω.

Μπορεί να έχετε ορισμένα δικαιώματα και επιλογές όσον αφορά την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Ανάλογα με τη δικαιοδοσία σας, το ισχύον δίκαιο μπορεί να σας παρέχει πρόσθετα δικαιώματα καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να:

 • Γνωρίζετε τις κατηγορίες ή/και συγκεκριμένα τμήματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται για εσάς, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας πωλούνται ή γνωστοποιούνται και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
 • Αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς
 • Ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας
 • Διορθώσετε ή τροποποιήσετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
 • Εναντιωθείτε σε ορισμένες χρήσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας

Θα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας σχετικά με οποιαδήποτε αιτήματα για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τις πληροφορίες που διατηρούμε στα άτομα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες και επιτρέπουμε μόνο στα εν λόγω άτομα ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους να ασκούν δικαιώματα αναφορικά με αυτές τις πληροφορίες. Εάν είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που υποβάλλει αίτημα εκ μέρους ενός καταναλωτή, ενδέχεται να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να υποβάλετε το εν λόγω αίτημα.

Η Kite ενδέχεται να μην μπορεί να συμμορφωθεί με ένα αίτημα σε περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν καταστραφεί, διαγραφεί ή καταστεί ανώνυμα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις πρακτικές διατήρησης αρχείων της Kite. Σε περίπτωση που η Kite δεν μπορεί να παράσχει σε ένα άτομο πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του, η Kite θα παράσχει εξηγήσεις στο εν λόγω άτομο, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε νομικών ή κανονιστικών περιορισμών.

Για να υποβάλετε ένα αίτημα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές :

Μέσω της δικτυακής μας πύλης για :

Μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

Τηλεφωνικώς στο (855) 650-5483(855) 650-5483

Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Kite Pharma, Inc.
Attn: Privacy
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404

Για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στο αίτημά σας, όλες οι επικοινωνίες με την Kite θα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση αλληλογραφίας) και λεπτομερή επεξήγηση του αιτήματος. Επιπλέον, οι επικοινωνίες που σχετίζονται με τους ιστότοπους της Kite πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή και τη διεύθυνση του ιστότοπου της Kite στον οποίο παρασχέθηκαν τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Αιτήματα μέσω email για τη διαγραφή, τροποποίηση ή διόρθωση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη φράση «Αίτημα διαγραφής» ή «Αίτημα τροποποίησης/διόρθωσης», κατά περίπτωση, στη γραμμή θέματος του email. Η Kite θα προσπαθήσει να απαντήσει σε όλα τα εύλογα αιτήματα εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, εντός οποιωνδήποτε χρονικών ορίων που προβλέπονται από τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή τις πρακτικές μας για το ιδιωτικό απόρρητο, επικοινωνήστε μαζί μας στο (855) 650-5483 (855) 650-5483 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που παρέχεται παρακάτω.

Δεν θα περιορίσουμε και δεν θα αρνηθούμε σε εσάς πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας λόγω επιλογών και αιτημάτων που κάνετε σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Σημειώστε ότι ορισμένες επιλογές ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά μας να παραδίδουμε τις Υπηρεσίες.

Μπορεί να βρείτε διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο στον Ιστότοπο που περιέχουν συνδέσμους στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες των συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιστών, χορηγών, δικαιοπαρόχων μας και άλλων τρίτων μερών («Ιστότοποι τρίτων»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τους Ιστότοπους τρίτων. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές που εφαρμόζονται από ιστότοπους που συνδέονται σε ή από τον Ιστότοπο. Επιπλέον, αυτοί οι ιστότοποι ή οι υπηρεσίες, μαζί με το περιεχόμενο και τους συνδέσμους τους, ενδέχεται να αλλάζουν διαρκώς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μπορεί να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που έχουν σύνδεσμο στον Ιστότοπο, υπόκειται στους όρους και τις πολιτικές του εν λόγω ιστότοπου.

Η Kite έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή. Εάν η Kite αλλάξει τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου της, μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές. Η Kite θα παρέχει κοινοποίηση για τέτοιες αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι για τον τρόπο που προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε. Έχετε την ευθύνη να επανεξετάζετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα και να ενημερώνεστε για τροποποιήσεις. Αν τηρείτε λογαριασμό μέσω του Ιστότοπου ή κάποιας Υπηρεσίας που παρέχουμε, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές αποστέλλοντάς σας email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στον λογαριασμό σας. Η συνεχιζόμενη αλληλεπίδρασή σας με την Kite, στις δραστηριότητες που καλύπτονται παραπάνω, θα υπόκειται στην τότε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου.

Η Kite έχει εφαρμόσει εύλογους φυσικούς, τεχνικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και διασφαλίσεις για να προστατεύσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: την κρυπτογράφηση των επικοινωνιών, κρυπτογράφηση πληροφοριών κατά την αποθήκευση, προγράμματα firewall, ελέγχους πρόσβασης, διαχωρισμό καθηκόντων και παρόμοια πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα περιορίζεται σε έναν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων της Kite, των οποίων τα καθήκοντα απαιτούν εύλογα τέτοιες πληροφορίες, τρίτα μέρη με τα οποία η Kite συνάπτει συμβάσεις για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την Kite και ορισμένες εταιρείες με τις οποίες η Kite μπορεί να διεξάγει κοινά προγράμματα. Η Kite εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της σχετικά με τη σημασία του ιδιωτικού απορρήτου και τον τρόπο χειρισμού και διαχείρισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατάλληλα και με ασφάλεια.

Σημειώστε ωστόσο ότι δεν είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου. Η Kite σας προτρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη μετάδοση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του Διαδικτύου. Η Kite δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας· κατά συνέπεια, κατά την υποβολή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διαδικτυακά στην Kite, πρέπει να σταθμίσετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Kite Pharma, Inc.
Attn: Privacy
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
(855) 650-5483(855) 650-5483

Όλες οι επικοινωνίες με την Kite θα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου (όπως διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση αλληλογραφίας) και λεπτομερή επεξήγηση του αιτήματος. Αιτήματα μέσω email για τη διαγραφή, τροποποίηση ή διόρθωση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη φράση «Αίτημα διαγραφής» ή «Αίτημα τροποποίησης/διόρθωσης», κατά περίπτωση, στη γραμμή θέματος του email. Η Kite θα προσπαθήσει να απαντήσει σε όλα τα εύλογα αιτήματα εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, εντός οποιωνδήποτε χρονικών ορίων που προβλέπονται από τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ ή/και έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τότε αυτό το Συμπλήρωμα μπορεί να ισχύει επιπλέον των παραπάνω.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορεί να μεταφερθούν σε οντότητες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, για επεξεργασία σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς. Η Kite θα εφαρμόσει τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων, αντίγραφο των οποίων μπορείτε να αποκτήσετε επικοινωνώντας στο [email protected]) για να διασφαλίσει ότι οι σχετικές συνδεδεμένες εταιρείες της Kite και τρίτα μέρη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η Kite έχει αναθέσει σε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων την επίβλεψη της συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση [email protected] σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

Εάν η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από την Kite καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ, μπορείτε επίσης να υποβάλετε μια καταγγελία στην αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα κατοικίας σας. Μπορείτε να βρείτε το όνομα της σχετικής εποπτικής αρχής και στοιχεία επικοινωνίας στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Δεκεμβρίου 2019